Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Urząd Gminy
    Kontakt (1)
    Informacja o działalności Urzędu Gminy (tekst łatwy do czytania ETR) (1)
    Rachunki bankowe (1)
    Dane do faktur (1)
    Wójt (1)
    Sekretarz, Skarbnik (0)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Wzory wniosków (16)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe 2017 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu (6)
            Dyrektorzy Szkół (5)
        Oświadczenia majątkowe 2018 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu (7)
            Dyrektorzy Szkół (5)
        Oświadczenie majątkowe 2019 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu (7)
            Dyrektorzy Szkół (5)
        Oświadczenie majątkowe 2020 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu (8)
            Dyrektorzy Szkół (5)
        Oświadczenie majątkowe 2021 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu (8)
            Dyrektorzy Szkół (5)
        Oświadczenie majątkowe 2022 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Pracownicy Urzędu (8)
            Dyrektorzy Szkół (5)
    CAF (1)
    Kontrole (0)
        2020 (5)
        2019 (5)
        2018 (10)

Rada Gminy
    Przewodniczący Rady Gminy (1)
    Rada Gminy Bobrowo (1)
        Zawiadomienia o Sesjach (10)
        Nagrania z Sesji Rady Gminy (30)
        Transmisja na żywo z obrad Sesji Rady Gminy (9)
        Zapytania i interpelacje Radnych (0)
            2019 (1)
    Komisje (0)
        Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy (61)
        Komisja Rewizyjna (1)
        Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (1)
        Komisja Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (1)
        Komisja Budżetu i Finansów (1)
        Komisja skarg, wniosków i petycji (1)
    Dyżury Rady Gminy (1)
    Oświadczenia majątkowe radnych (0)
        Oświadczenie majątkowe 2022 (15)
        Oświadczenia majątkowe 2021 (15)
        Oświadczenia majątkowe 2020 (15)
        Oświadczenia majątkowe 2019 (15)
        Oświadczenia majątkowe 2018 (kadencja 2018-2023) (15)
        Oświadczenia majątkowe 2018 (kadencja 2014-2018) (15)
        Oświadczenia majątkowe 2017 (15)
        Oświadczenia majątkowe 2016 (15)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
        GOPS (0)
            Struktura organizacyjna (1)
            Informacje (5)
            Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (2)
            Druki do pobrania (1)
            Ochorna danych osobowych (2)
            Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)
    Sołectwa (20)
    Wykaz Sołtysów (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (8)
    Statut Gminy (1)
    Spółka Wodna (0)
        GSW - kadencja 2011-2016 (0)
            Statut (2)
            Uchwały (17)
            Informacje (7)
        GSW - kadencja 2016-2021 (0)
            Uchwały (40)
            Informacje (6)
        GSW - kadencja 2021-2026 (0)
            Uchwały (7)
            Statut (1)
    Konsultacje społeczne (11)
    Interpretacje indywidualne (2)
    Skargi i wnioski (1)
    Petycje (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (7)
        2022 (3)
    Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bobrowo (1)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Raport o stanie gminy (4)
    Partnerstwo Gmin w ramach CWD (1)

Wybory sołtysów i rad sołeckich
    Wybory sołtysów i rad sołeckich (2)

Zamówienia publiczne
    Przetargi (0)
        Otwarte (2)
        Rozstrzygnięte (0)
            2022 (11)
            2021 (12)
            2020 (15)
            2019 (14)
            2018 (22)
        Unieważnione (2)
            2022 (1)
            2021 (6)
            2020 (3)
            2019 (3)
            2018 (3)
    Zapytania ofertowe (21)
    Plan zamówień publicznych (24)
    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (1)
    Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (1)

Nieruchomości
    Sprzedaż (0)
        Aktualne (2)
        Zakończone (1)
            2022 (3)
            2021 (5)
            2020 (6)
            2019 (5)
            2018 (5)
            2017 (11)
            2016 (16)
            2015 (14)
            2014 (6)
            2013 (28)
            2012 (16)
            2011 (22)
            2010 (7)
        Warunki udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gminy Bobrowo oraz ważne informacje dodatkowe (1)
    Dzierżawa (0)
        Aktualne (2)
        Zakończone (0)
            2022 (4)
            2021 (2)
            2020 (8)
            2019 (3)
            2018 (5)
            2017 (6)
            2016 (2)
            2015 (6)
            2014 (11)
            2013 (8)
            2012 (8)
            2011 (7)
            2010 (6)

Konkursy
    2022 (3)
    2021 (3)
    2020 (4)
    2019 (3)
    2018 (4)
    2017 (5)
    2016 (5)
    2015 (5)
    2014 (10)

Obwieszczenia i komunikaty
    Obwieszczenia (0)
        Obwieszczenia 2022 (75)
        Obwieszczenia 2021 (102)
        Obwieszczenia 2020 (61)
        Obwieszczenia 2019 (60)
        Obwieszczenia 2018 (50)
        Obwieszczenia 2017 (47)
        Obwieszczenia 2016 (71)
        Obwieszczenia 2015 (110)
        Obwieszczenia 2014 (71)
        Obwieszczenia 2013 (58)
        Obwieszczenia 2007 (23)
        Obwieszczenia 2012 (76)
        Obwieszczenia 2011 (48)
        Obwieszczenia 2010 (54)
        Obwieszczenia 2009 (30)
        Obwieszczenia 2008 (22)
    Komunikaty (6)
    Ostrzeżenia meteorologiczne (71)
    Uchwała antysmogowa (1)

Wykazy
    Wykazy 2022 (6)
    Wykazy 2021 (7)
    Wykazy 2020 (7)
    Wykazy 2019 (7)
    Wykazy 2018 (8)
    Wykazy 2017 (9)
    Wykazy 2016 (9)
    Wykazy 2015 (10)
    Wykazy 2014 (6)
    Wykazy 2013 (9)
    Wykazy 2012 (6)
    Wykazy 2011 (7)
    Wykazy 2010 (3)
    Wykazy 2009 (1)
    Wykazy 2007 (6)
    Wykazy 2008 (5)

Zagospodarowanie przestrzenne
    Plany Zagospodarowania Przestrzennego (1)
        PZP części wsi Bobrowo (6)
        PZP części wsi Nieżywięć (2)
        PZP sołectwa Wądzyn (2)
        PZP części wsi Kruszyny Szlacheckie (1)
        PZP części wsi Bobrowo dz. 44/1 (1)
        PZP części wsi Bobrowo dz. 60 (obecnie 60/1, 60/2, 60/3) (1)
        PZP części wsi Małki (4)
        mpzp części wsi Chojno (2)
        mpzp części wsi Budy (1)
        mpzp części wsi Czekanowo (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowo (1)
    Obwieszczenia (9)

Sprawozdania finansowe
    2019 (9)
    2020 (9)
    2021 (10)
    2022 (9)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Uchwały kadnecja 2006 - 2010 (0)
            2006 rok (23)
            2007 rok (26)
            2008 rok (59)
            2009 rok (63)
            2010 rok (78)
        Uchwały kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010 (15)
            2011 (114)
            2012 (99)
            2013 (77)
            2014 (63)
            Projekty uchwał (2)
        Uchwały kadencja 2014 - 2018 (0)
            2018 (58)
            2017 (72)
            2016 (68)
            2015 (98)
            2014 (21)
        Uchwały kadencja 2018 - 2023 (0)
            2018 (26)
            2019 (104)
            2020 (80)
            2021 (97)
            2022 (75)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Zarządzenia kadencja 2018 - 2023 (0)
            Zarządzenia organu (0)
                2018 (6)
                2019 (78)
                2020 (72)
                2021 (66)
                2022 (60)
            Zarządzenia kierownika jednostki (0)
                2018 (6)
                2019 (24)
                2020 (23)
                2021 (42)
                2022 (13)
        Zarządzenia kadencja 2014 - 2018 (0)
            Zarządzenia organu (0)
                2014 (6)
                2015 (82)
                2016 (64)
                2017 (77)
                2018 (71)
            Zarządzenia kierownika jednostki (0)
                2014 (4)
                2015 (24)
                2016 (16)
                2017 (40)
                2018 (28)
        Zarządzenia kadencja 2010 - 2014 (0)
            Zarządzenia organu (0)
                2010 (4)
                2011 (68)
                2012 (64)
                2013 (79)
                2014 (66)
            Zarządzenia kierownika jednostki (0)
                2010 (3)
                2011 (34)
                2012 (40)
                2013 (31)
                2014 (23)
        Zarządzenia kadencja 2006 - 2010 (0)
            Zarządzenia organu (0)
                2006r. (1)
                2007r. (40)
                2008r. (55)
                2009r. (37)
                2010r. (45)
            Zarządzenia kierownika jednostki (0)
                2006 r. (6)
                2007 r. (22)
                2008 r. (30)
                2009 r. (32)
                2010 r. (23)
    Budżet (2)
        Obligacje komunalne 2018 (1)
        Obligacje komunalne (1)
        Budżet 2022 (6)
        Budżet 2021 (9)
        Budżet 2020 (7)
        Budżet 2019 (7)
        Budżet 2018 (7)
        Budżet 2017 (5)
        Budżet 2016 (4)
        Budżet 2015 (5)
        Budżet 2014 (4)
        Budżet 2013 (0)
            Informacje (6)
        Budżet 2012 (0)
            Uchwały budżetowe (1)
            Informacje z wykonania budżetu (5)
        Budżet 2011 (0)
            Uchwały budżetowe (1)
            Informacje z wykonania budżetu (4)
            Opis wykonania budżetu za rok 2011 (1)
            Uchwały RIO (4)
        Budżet 2010 (0)
            Uchwały budżetowe (1)
            Informacje z wykonania budżetu (4)
            Uchwały RIO (2)
    Strategia rozwoju (3)
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (2)

Podatki
    Wzory deklaracji podatkowych (0)
        Formularze obowiązujące osoby prawne (4)
        Formularze obowiązujące osoby fizyczne (4)

Koordynator ds. dostępności
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (1)
    Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (1)
    Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej (1)

Praca
    Aktualne oferty (0)
    Archiwum ogłoszeń (0)

Wybory i referenda
    Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 (16)
    Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 (15)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bobrowo (9)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (12)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (12)
    Wybory samorządowe 2018 (32)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (16)
    Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego 2014 (19)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (19)
    Wybory Ławników 2015 (1)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (14)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (23)
    Wybory ławników 2019 (1)

PPWOW

LGD Pojezierze Brodnickie
    LGD Pojezierze Brodnickie (1)

LGR Drwęca

Informacje
    Ochrona środowiska (22)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Karty informacyjne (11)
        Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowyc (1)
    Redakcja (1)

Ochrona danych osobowych
    Klauzule informacyjne (7)

Powszechny Spis Rolny
    Powszechny Spis Rolny (4)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (3)

Organizacja Zgromadzeń Publicznych
    Lista zgłoszonych zgromadzeń publicznych (1)

Informacja publiczna
    Udostępnienie informacji publicznej (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij