Informacje ogólne:

Na pograniczu  Pojezierza Chełmińskiego i Pojezierza Brodnickiego, w zachodniej części powiatu Brodnickiego, w województwie kujawsko - pomorskim leży Gmina BOBROWO. Gmina Bobrowo zajmuje obszar 146,3km2, w 20 sołectwach zamieszkuje około 6,5 tys. osób. Jest to region typowo rolniczy, w którym działa ponad 900 gospodarstw rolnych, trudniących się produkcją roślinną i zwierzęcą.

Krajobraz i geografia:

W granicach Gminy Bobrowo znajdują się wschodnie krańce Pojezierza Chełmińskiego i zachodnie Pojezierza Brodnickiego. W krajobrazie obszaru można wyróżnić od zachodu wysoczyznę morenową, urozmaiconą niewielkimi wzniesieniami. W części wschodniej wysoczyznę przecina z północy na południe rynna Jabłonowska, wypełniona jeziorami. Rynnę tą odwadnia rzeka Lutryna. Południowy skraj gminnego terytorium sięga Doliny Rzeki Drwęcy, która na niewielkim odcinku jest granicą gminy. Podstawowym zasobem naturalnym Gminy są gleby użytkowane rolniczo. Stanowią one ponad 80% obszaru.  Równie cennym zasobem są wody powierzchniowe, w szczególności jeziora, których na terenie gminy jest 12, o łącznej powierzchni 425,4ha. Największymi są: Wądzyńskie, Wysokie Brodno i Chojno.