Numery rachunków bankowych Urzędu Gminy w Bobrowie:


Nr rachunku : 22 9484 1150 1400 0101 2014 0030
Bank Spółdzielczy Brodnica f/Bobrowo

wpłaty z tytułu:
- podatk ów,
- opłat skarbowych,
- opłat za wynajem świetlic wiejskich,
- opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.


Nr rachunku: 45 9484 1150 2214 1400 0101 0021
Bank Spółdzielczy Brodnica f/Bobrowo

wpłaty z tytułu:
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nr rachunku: 29 9484 1150 2214 1400 0101 0018  
Bank Spółdzielczy Brodnica f/Bobrowo

wpłaty z tytułu:
- mandatów karnych.


Numer rachunku bankowego Gminnej Spółko Wodnej:
96 9484 11502214 1400 0303 0001
Bank Spółdzielczy Brodnica f/Bobrowo

wpłaty z tytułu:
- opłat na rzecz GSW Bobrowo.