obrazek

 

obrazek

 

ADRES

 

Urząd Gminy Bobrowo
Bobrowo 27
87 - 327 Bobrowo
woj. kujawsko - pomorskie


tel.  56 491 33 50
fax 56 495 18 10
e-mail: sekretariat@bobrowo.org
strona internetowa: www.bobrowo.org.pl
Adres skrzynki ePUAP Urzędu Gminy Bobrowo: /06nm57jst/SkrytkaESP
Adres skrzynki ePUAP GOPS: /GOPSBobrowo/SkrytkaESP


 

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU

 

Poniedziałek -  od 715 do 1600
Wtorek -           od 715 do 1515
Środa -             od  715do 1515
Czwartek -       od 715 do 1515
Piątek -           od 715 do 1430


Gminny Ośrodek Kultury w Bobrowie     56 495 - 18 - 11

Wiejski Dom Kultury w Nieżywięciu        56 495 - 17 - 77

 

Wójt

56 491 33 55

56 495 19 62

Sekretarz 56 491 33 62
Sekretariat, Biuro RG 56 491 33 50
Skarbnik 56 491 33 46
Księgowość 56 491 33 57
Podatki (wymiar i egzekucja) 56 491 33 54
Płace 56 491 33 51
OC, wojsko, p.poż. 56 491 33 67
Oświata, promocja gminy 56 491 33 53
Obrót gruntami, zaopatrzenie wsi w wodę 56 491 33 59
Rolnictwo, ochrona środowiska 56 491 33 59
Budownictwo, drogi, zagospodarowanie przestrzenne 56 491 33 61
Fundusze strukturalne 56 491 33 63
Gospodarowanie odpadami komunalnymi, spółka wodna 56 491 33 64
USC, ewidencja ludności, dowody osobiste 56 491 33 65
Działalność gospodarcza, kadry 56 491 33 60
GOPS

56 491 33 58