Lp. Sołectwo Imię i nazwisko Sołtysa Miejscowość zamieszkania Sołtysa
1. Bobrowo Grażyna Kadłubowska Bobrowo
2. Brudzawy Janina Tarka Brudzawy
3. Buczek Adam Ziółkowski Buczek
4. Budy Adam Kalwa Budy
5. Chojno Zuzanna Stefańska Chojno
6. Czekanowo Jolanta banaszewska Czekanowo
7. Dąbrówka Waldemar Pawlikowski Dąbrówka
8. Drużyny Tadeusz Krzepicki Drużyny
9. Grabówiec Stanisław Kruszewski Grabówiec
10. Grzybno Kazimierz Hurtak Grzybno
11. Kawki Marcin Kiedewicz Kawki
12. Kruszyny Duże Jadwiga Chadała Kruszyny Duże
13. Kruszyny Szlacheckie Przemysław Małkiewicz Kruszyny Szlacheckie
14. Małki Mirosława Załęska Małki
15. Nieżywięć Daniel Wierzchowski Nieżywięć
16. Tylice Marcin Szmeichel Tylice
17. Wądzyn Dominik Jodko Wądzyn
18. Wichulec Danuta Dylewicz Wichulec
19. Wymokłe Alina Prokopowicz Wymokłe
20. Zgniłobłoty Łucja Zielonko Zgniłobłoty