Skargi i wnioski przyjmowane są w referacie organizacyjnym

i ds. kultury pok. Nr 12 w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowo przyjmuje skargi i wnioski

we wtorki w godzinach 9.00-10.00 w biurze Rady Gminy (pokój nr 8).