Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

Informacje o CAF

Urząd Gminy w Bobrowie zakwalifikował się do udziału w projekcie systemowym pn. Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w ramach priorytetu V „Dobre zarządzanie”, działanie  5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostanie dokonana samoocena urzędu w oparciu o Wspólną Metodę Oceny CAF.

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assessment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania.

Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategie, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasoby i procesy zarządzania zmianą.

Wsparcie dla Urzędu Gminy Bobrowo w ramach projektu: 

  1. 1-dniowe warsztaty dla kierownictwa urzędów nt. metody CAF,
  2. 2-dniowe szkolenie specjalistyczne w zakresie prowadzenia samooceny w oparciu o metodę CAF,
  3. 7 godzin konsultacji wstępnych dla kierownictwa Urzędu w zakresie wstępnej diagnozy urzędu, uzgodnienia celów samooceny, identyfikacji potencjalnych zagrożeń, organizacji procesu samooceny,
  4. 2-dniowe warsztaty inicjujące w zakresie metody CAF oraz sposobu prowadzenia samooceny dla członków Zespołu Samooceny,
  5. 16 godzin konsultacji wspierających samoocenę indywidualną członków Zespołu Samooceny oraz 8-godzinne warsztaty służące uzgodnieniu wyników samooceny,
  6. 2 godz. konsultacji z zakresu opracowania sprawozdania z wyników samooceny,
  7. 4 godz. konsultacji z zakresu ustalania priorytetów działań doskonalących, podstaw zarządzania projektem, sposobu monitoringu projektu.

Wdrażanie samooceny CAF, będzie stanowić dla urzędu silny impuls rozwojowy. Będzie stanowić pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom przyszłości związanymi z zarządzaniem i jakością.

Model CAF ma charakter powszechny, co oznacza że każda osoba ze środowiska urzędu może się włączyć w proces samooceny i realizacji usprawnień, nie tylko ma do tego prawo, ale jest to mile widziane. Dlatego każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia swoich sugestii związanych z obszarami do poprawy, usprawniających pracę urzędu, do pracownika swojego wydziału, który bierze udział w pracach Zespołu Samooceny.

Model CAF oparty jest na 9 kryteriach identyfikujących podstawowe obszary organizacji, takich jak m.in. wpływ na klientów (w wymiarze indywidualnym), wpływ na społeczeństwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, sposoby planowania i budowania strategii. Dla każdego z kryteriów ustalona jest lista szczegółowych podkryteriów. Kryteria Potencjału to: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy a kryteria Wyników: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Metoda CAF jest przyjazna, polega na zbieraniu dowodów, iż określone narzędzie zarządzania jest w użyciu wraz z określeniem etapu jego rozwoju narzędzia i zakresu stosowania. Model sprawdza, a właściwie robią to członkowie Zespołu Samooceny i wspierający ich pracownicy urzędu, czy znamy wyniki i rezultaty naszych działań oraz stopień naszego oddziaływania na kształt przyszłości. Z tego też względu samoocena bierze pod uwagę kryteria wyników, ale tylko tych zmierzonych, nie intuicyjnych. Samoocena pomaga rozstrzygać dylematy w zarządzaniu, lepiej reagować na presję obywateli i wyzwanie zmian, budować wśród pracowników urzędu poczucie sensu w pracy, pozwala im rozwijać się.

W ramach samooceny CAF w sposób sprawny i przyjazny dokonać można samooceny urzędu jednostki samorządowej pod względem jakości zarządzania.

To dzięki CAF jasno wiadomo, gdzie leżą najprostsze rezerwy instytucji i jak po nie sięgnąć. Następuje pogłębienie samowiedzy o urzędzie mimo stałego braku czasu w nawale codziennych obowiązków. Projekty, jakie powstają po zakończeniu procesu samooceny, są wynikiem analizy wiarygodnej listy słabych stron urzędu i wiele z tych słabości znika, często bez ponoszenia istotnych kosztów lub wręcz bezkosztowo.

Wszystkie jednostki administracji publicznej, które dokonały samooceny – a liczba ich stale rośnie – zgodnie stwierdzają, że CAF jest przyjazny, a jego wdrożenie przynosi wiele satysfakcji. Obserwowane główne korzyści dla urzędu układają się w następującą listę:

następuje trafna identyfikacja słabych i mocnych stron urzędu,

powstaje logiczny i uporządkowany w czasie plan doskonalenia,

tworzone są bazy dobrych praktyk w różnych sferach działania urzędu,

następuje zdecydowana poprawa przepływu informacji pomiędzy komórkami

organizacyjnymi,

poprawia się komunikacja pionowa.

 

Po zakończeniu realizacji projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursu ogłoszonego przez MSWiA będą miały możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie projektów usprawnień wypracowanych na bazie wyników samooceny dokonanej w oparciu o metodę CAF. Nabór projektów do konkursu zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prawdopodobnie w IV kwartale 2011 r.

Załączniki

Bobrowo Informacja_CAF_po_przygotowaniu_planu_komunikacji (218.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bobrowo Plan komunkacji (624.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bobrowo Zarządzenie o powołaniu Zespołu_Samooceny (264kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora i osoby wspierającej (265kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CAF_2006_Doskonalenie_organizacji_poprzez_samoocene (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Trędowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Trędowska
Data wprowadzenia:2011-10-14 10:28:57
Opublikował:Agnieszka Trędowska
Data publikacji:2011-10-14 10:31:27
Ostatnia zmiana:2011-10-14 10:32:04
Ilość wyświetleń:3717
Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij