Bobrowo, 10 sierpnia 2009r.

GGWK 6018 –1/09

 

Wykaz wydzierżawianych nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Położenie

Działka

 nr

Pow. ha

Rodzaj użytków

Wysokość czynszu w dt pszenicy

Okres trwania umowy

do:

Dotychczasowy dzierżawca

działki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Bobrowo

258/33

4,2488

RIVa-0,33

RIVb-1,9654

RV-1,82

RVI-0,10

PsIV-0,0284

5,23

31.08.2010

Jarosław Romanowski

Zam. Chojno

Bobrowo

258/28

 

1,4819

 

 

ŁV-1,2219

Rów KV-0,07

Lz-0,19

0,611

 

 

31.08.2012

Kolo łowieckie „Rogacz” Brodnica

256/1

0,1026

ŁV-0,1026

0,0513

31.08.2012

Kolo łowieckie „Rogacz” Brodnica

Bobrowo

Cz.77/4

2,0317

RIVa-1,0307

RIVb -0,3840

RV – 0,5570

3,36

31.08.2010

Kazimierz Narewski

Zam. Bobrowo

Bobrowo

123/4

14,53

RIIIb-0,27

RIVa-5,11

RIVb-1,98

RV-4,79

RVI-0,72

ŁV-1,08

LZIV-0,08

N-0,50

41,00

31.08.2010

Stanisław Zielaskiewicz

zam. Zgniłobłoty

Bobrowo

231

0,26

RV-0,26

0,16

15.08.2012

Zdzisław Obijalski zam. Bobrowo

Bobrowo

cz.258/26

0.53

RIIIb-0,22

RIV-0,31

1,36

31.08.2011

Adam Szarafiński zam. Wichulec

Bobrowo

123/1

0,25

IIIb-0,0500

IVa-0,2000

0,62

31.08.2012

Adam Szarafiński zam. Wichulec

Brudzawy

220   

1,40

RV-1,40

0,64

31.08.2012

Anna Pocałun  zam. Brudzawy

Brudzawy

Cz. 205/5

0,18

RIVa-0,18

0,41

31.08.2012

Jadwiga Kurzawa zam. Brudzawy

Brudzawy

Cz.205/5

0,15

RIVa-0,15

0,35

31.08.2012

Sabina Jakubczyk zam. Brudzawy

Brudzawy

Cz.205/4

0,09

RIVa-0,09

0,21

31.08.2012

Henryk Domżalski zam. Brudzawy

Budy

Cz. 18/7

1,39

RIVa – 1,39

6,00

31.08.2012

Jarosław Romanowski

zam. Chojno

Chojno

47/3

0,29

RIVa-0,02

RIVb-0,14

RV-0,13

0,50

31.08.2011

Jarosław Romanowski

zam. Chojno

Chojno

Cz.29/2

1,20

RIIIb-0,60

RIVa-0,27

RVI-0,28

Rów-0,05

2,36

31.08.2011

Andrzej Romanowski zam. Chojno

Chojno

Cz.29/2

 

 

 

 

2,34

 

 

 

 

RIIIb-0,03

RIVa-0,78

RV-0,80

RVI-0,60

Rów-0,13

2,40

 

 

 

 

31.08.2011

Henryk Skwiot

 zam. Bobrowo

Cz.29/2

1,50

RIIIb-0,40

RIVa-0,38

RV-0,72

2,5

31.08.2011

Henryk Skwiot zam. Bobrowo

Chojno

Cz.29/2

 

 

 

1,08

 

 

 

RIVa-0,44

RV-0,51

PsIV-0.02

N-0,11

1,40

 

 

 

31.08.2011

Przemysław Szostakowski

zam. Chojno

 

Cz.29/2

 

3.22

 

 

RIIIb-2,19

RIVa-0,63

RV-0,04

 

9,00

31.08.2011

Przemysław Szostakowski

zam. Chojno

Cz.29/2

1,30

RIIIb-0,43

RIVa-0,27

RV-0,60

2,30

31.08.2011

Przemysław Szostakowski

zam. Chojno

Dąbrówka

43/5

0,17

SIVa-0,17

0,27

31.08.2012

Kazimierz Dąbrowski

Zam. Dąbrówka

Drużyny

Cz.65/5

0,91

RIIIb-0,65

RIVa-0,26

1,07

31.08.2012

Eugeniusz Zielaskiewicz

zam. Drużyny

Drużyny

66/14 i

66/15

0,15

RIIIb-0,15

0,24

31.08.2010

Zofia Roznerska

zam. Drużyny

Drużyny

151/1

0,99

RVIa-0,84

RVIb-0,15

2,30

31.08.2012

Iwona Nowińska

zam. Bartniki

Grabówiec

Cz.49/3

0,66

RIIIb-0,43

RIVa-0,23

1,78

31.08.2012

Kazimierz Kłosowski zam. Grabówiec

Grabówiec

48/3

0,2274

Sad RIVa

- 0,2274

0,55

31.08.2012

Celina Rybarczyk

i Teresa Ziembicka zam. Grabówiec

Grabówiec

48/5

0,3014

RIVa–0,3014

0,74

31.08.2012

Andrzej Sobczak zam. Grabówiec

Grzybno

5/6

1,50

RIVb-0,05

RV-0,99

RVI-0,46

0,59

31.08.2011

Jacek Mielnik

zam. Grzybno

Grzybno

6

0,50

N-0,50

0,60

31.08.2011

Ryszard Gut

zam. Grzybno

Kawki

86/8

2,62

RIVa-0,60

RIVb-0,20

RV-1,82

2,90

31.08.2012

Beata Drozd

zam. Kawki

Kruszyny Szlacheckie

255

0,30

RIVa-0,20

Zob. RIVa-0,10

0,69

31.08.2012

Dariusz Osiński zam. Kruszyny Szlacheckie

Małki

173

 

 

0,64

 

 

RIVb-0,31

RVI-0,13

PsIV-0,20

0,53

 

 

31.08.2010

Waldemar Kowalkowski zam. Małki

172/2

0,9177

RIVa-0,4277

RIVb-0,49

1,82

31.08.2010

Waldemar Kowalkowski zam. Małki

Małki

201/2

0,37

RIIIb-0,37

1,10

31.08.2012

Krystyna Płaczkowska zam. Małki

Małki

162

0,22

RIIIb-0,04

RIVa-0,15

Rów-0,03

0,50

31.08.2011

Grzegorz Jankowski

zam. Małki

Nieżywięć

175/5

0,39

RIIIb-0,39

1,13

31.08.2012

Robert Talaśka zam. Nieżywięć

Nieżywięć

Cz.145

0,87

RIIIb-0,78

N-0,09

2,26

31.08.2012

Tomasz Prusak zam Szabda

Tylice

69/1

0,08

RIVa-0,08

0,50

31.08.2010

Marcin Płachecki zam. Tylice

Wichulec

88

1,95

RIVa-0,04

RIVb-0,30

RV-1,04

RVI-0,20

ŁV-0,37

1,41

31.08.2012

Adam Szarafiński zam. Wichulec

Wichulec

2

1,79

ŁIV-0,56

ŁV-0,40

N-0,83

0,93

31.08.2012

Wojciech Motyliński

 zam. Wichulec

Wądzyn

151/4

151/5

151/6

0,92

RIVa-0,18

RVI-0,74

2,66

31.08.2010

Rafał Gasiorowski zam. Wichulec

Wądzyn

142/3

0,39

RV-0,21

PsV-0,17

Rów-0,01

0,13

31.08.2010

Edmund Kużaj zam. Wądzyn

Zgniłobłoty

Cz.54/3

1,79

RIIIa-0,12

RIIIb-0,40

RIVa-1,27

4,60

31.08.2012

Zenon Tykarski zam. Zgniłobłoty

Zgniłobłoty

Cz.69/1

0,33

RIVa-0,33

0,76

31.08.2012

Krzysztof Zimnoch zam. Zgniłobłoty

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej www.bobrowo.bip net.pl w okresie od dnia 10 sierpnia 2009r. do 31 sierpnia 2009r.

Bliższych informacji o dzierżawie nieruchomości można otrzymać w Urzędzie Gminy w Bobrowie pok. Nr 15 tel. 056 495 18 24 w. 39 w godzinach urzędowania. 

 

                                                                                              Wójt Gminy Bobrowo

                                                                                              inż. Anna Małkiewicz