obrazek

2. Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

1) Władysław Szulc - Przewodniczący,

2) Daniel Wierzchowski - członek,

3) Alina Prokopowicz - członek.

 

Zadania komisji:

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - całokształt funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez gminę, edukacja kulturalna, ekologiczna, środowiskowa dla dzieci i młodzieży, patologie występujące w środowisku dzieci i młodzieży i przeciwdziałanie im, inne problemy edukacyjne, organizacja i promocja ochrony zdrowia w gminie, profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych, opiniowanie spraw inwestycji z zakresu ochrony zdrowia, sprawy pomocy społecznej, w tym funkcjonowania ośrodków opiekuńczych, działalność sportowa i kulturalna na terenie Gminy, sprawy związane z turystyką.