obrazek

 

1. Skład Komisji Rewizyjnej:

1) Zbigniew Cichewicz - Przewodniczący,

2) Konstanty Jamroży - Zastępca Przewodniczącego komisji,

3) Marcin Szmeichel - członek.

 

Komisja Rewizyjna – głównym jej celem jest kontrolowanie działalności Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.