(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 518 z dn. 23.01.2023)