(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 5853 z dn. 14.11.2022)