Skład Rady Gminy Bobrowo

 

Grzegorz Adamski

Krzysztof  Cichewicz

Zbigniew  Cichewicz

Krzysztof Cieślak

Konstanty Jamroży

Marcin Kiedewicz

Alina Prokopowicz

Marcin Szmeichel

Władysław Szulc

Roman Węgrzynowski

Daniel Wierzchowski

Ryszard Włodarczyk

Janusz Zielonko

Adam Ziółkowski

Kamila Zonakowska

 

 

Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Włodarczyk 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Cichewicz, Adam Ziółkowski