W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/269/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 5901 z dn. 30.11.2021)