W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XX/188/20 Rady Gminy Bobrowa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowa na lata 2021-2029

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/268/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia