W sprawie:
ustalenia diet dla sołtysów

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/261/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021r.