W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/259/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 5889 z dn. 30.11.2021)