W sprawie:
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/258/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia