W sprawie:
ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/257/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 5860 z dn. 29.11.2021)