W sprawie:
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowo

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/254/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia