W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowo na rok 2022

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/253/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku