W sprawie:
zmieniająca budżet Gminy Bobrowo na rok 2021

Data uchwały:
2021-04-26

Numer uchwały:
XXIV/215/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 2189 z dn. 29.04.2021)