W sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowo

Data uchwały:
2021-04-26

Numer uchwały:
XXIV/211/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 2190 z dn. 29.04.2021)