W sprawie:
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bobrowo na lata 2021 - 2028

Data uchwały:
2021-04-26

Numer uchwały:
XXIV/210/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 2188 z dn. 29.04.2021)