W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Data uchwały:
2020-03-18

Numer uchwały:
XIII/132/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 1648 z dn. 25.03.2020)