W sprawie:
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2020.”

Data uchwały:
2020-03-18

Numer uchwały:
XIII/130/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 1647 z dn. 25.03.2020)