Bobrowo, dnia  30 marca 2016 r.

ZPGN.6845.1.2016

 

 

WÓJT GMINY BOBROWO,

 zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOBROWO PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Nazwa obrębu

Nr działki

Rodzaj

Obszar

ha

Wysokość czynszu dzierżawnego

 

Okres trwania umowy do

Przeznaczenie

Czekanowo

cz. 37

RV – 0,1300

0,1300

1,0 (od jednego ogródka)

31.08.2018

rolnicze,

przydomowy ogródek

 

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.bobrowo.bip.net.pl w okresie od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2016 r.

 

Bliższe informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy w Bobrowie pok. nr 14 tel. 056 495 18 24 w. 41 w godzinach urzędowania.

 

  /~/ Wójt Gminy

Paweł Klonowski