Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8

Bobrowo, dnia 1 grudnia 2015 r.

ZPGN.6721.1.2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8

 

Na podstawie art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Bobrowo Nr IV/32/15 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
12 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Bobrowo, sala narad o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bobrowo z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 stycznia 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Bobrowo: bobrowo@samorzad.org.pl.

Jednocześnie informuję o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:

1)      projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8

2)      uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

3)      prognozą oddziaływania na środowisko,

4)      opracowaniem ekofizjograficznym,

5)      wymaganymi ustawą opiniami.

Z w/w dokumentacją można zapoznać się w dniach od 14 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo.

Można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Wójta Gminy Bobrowo, Urząd Gminy Bobrowo, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, adres e-mail: bobrowo@samorzad.org.pl w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r.

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bobrowo.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Bobrowo

 mgr inż. Paweł Klonowski

Metadane

Źródło informacji:Kamila Stoińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Stoińska
Data wprowadzenia:2015-12-04 08:09:48
Opublikował:Kamila Stoińska
Data publikacji:2015-12-04 08:10:26
Ostatnia zmiana:2015-12-04 08:10:45
Ilość wyświetleń:395

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij