Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn

Na podstawie art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Bobrowo Nr XV/157/12 z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn i uchwały Nr XXVII/272/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 sierpnia do 1 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo w godzinach urzędowania.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Wądzyniu (Wądzyn 54) o godz. 11.00.
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bobrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2015 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej - zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Bobrowo: bobrowo@samorzad.org.pl. Jednocześnie informuję o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożoną do publicznego wglądu niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:
 

1) projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wądzyn,
2) uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
3) prognozą oddziaływania na środowisko,
4) opracowaniem ekofizjograficznym,
5) wymaganymi ustawą opiniami.

Z w/w dokumentacją można zapoznać się w dniach od 3 sierpnia do 1 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo.
Można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Wójta Gminy Bobrowo, Urząd Gminy Bobrowo, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowo, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, adres e-mail: bobrowo@samorzad.org.pl w terminie do dnia 16 września 2015 r.
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bobrowo. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


Wójt Gminy
mgr  inż. Paweł Klonowski

 

Metadane

Źródło informacji:Natalia Motylicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Natalia Motylicka
Data wprowadzenia:2015-07-24 13:06:50
Opublikował:Natalia Motylicka
Data publikacji:2015-07-24 13:08:26
Ostatnia zmiana:2015-07-24 13:08:33
Ilość wyświetleń:434

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij