Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

Projekt - UCHWAŁA NR IV/35/15 RADY GMINY BOBROWO z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

Projekt

Uchwała Nr IV/35/15

RADY GMINY BOBROWO

z dnia 18 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania


Na podstawie art. 13a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek Wójta Gminy Bobrowo uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/200/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia z dnia 30 października 2012 r.  w sprawie obwodów głosowania zmienionej uchwałą nr XXI/209/12 z dnia 28 listopada 2012 r.  wprowadza się następujące zmiany :

1) W załączniku Nr 1, w tabeli, w wierszu dotyczącym obwodu głosowania nr 5, w kolumnie "Siedziba obwodowej komisji wyborczej" zapis „Świetlica Wiejska w Kruszynach ” zastępuje się wyrazami : „Szkoła Podstawowa w Kruszynach "

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bobrowie.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Mirosław Sobiech

 

Uzasadnienie

Z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości pełnego i niezakłóconego dostępu do lokalu wyborczego celowe jest dokonanie zmiany siedziby OKW i zlokalizowanie jej w nieruchomości stanowiącej własność gminy Bobrowo. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym Wójt Gminy może przedłożyć Radzie Gminy wnioski w sprawie zmian siedzib dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Propozycję zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 5 (projekt uchwały zmieniającej w sprawie obwodów głosowania) umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 marca br. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedstawionym zakresie jest zasadne.

Metadane

Źródło informacji:Natalia Motylicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Natalia Motylicka
Data wprowadzenia:2015-03-10 14:30:04
Opublikował:Natalia Motylicka
Data publikacji:2015-03-10 14:31:18
Ostatnia zmiana:2015-03-10 14:31:24
Ilość wyświetleń:477
Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij