Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy w roku 2014

Or.K.0050.7.2014

 

Z a r z ą d z e n i e   Nr  222 /2014

W ó j t a    G m i n y    B o b r o w o

z  dnia 30 stycznia 2014 roku

  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny w roku 2014

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378).

 

§1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 r. zadań publicznych w zakresie:

 

1) Rozwój świadomości kulturowej mieszkańców Gminy Bobrowo;

2) Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobrowo;

3) Upowszechnianie i ochrony dóbr kultury na terenie Gminy Bobrowo;

4) Upowszechnianie kultury fizycznej;

5) Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych.

 

2. Zadania publiczne wykonują:

1)  organizacje pozarządowe;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857, z póź. zmian.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.  Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2014r.

 

§3.  Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:

1)  na stronie internetowej oraz BIP  Urzędu Gminy w Bobrowie;

2)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bobrowie.

 

§4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2, wzór umowy załącznik Nr 3 oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bobrowo

                                                                                                Paweł Klonowski

Załączniki

ogłoszenie zał. nr 1 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR oferta zał. nr 2 (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR - umowa zał nr 3 (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR - sprawozdanie zał nr 4 (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kamila Stoińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Stoińska
Data wprowadzenia:2014-01-30 08:32:42
Opublikował:Kamila Stoińska
Data publikacji:2014-01-30 08:39:40
Ostatnia zmiana:2014-01-30 08:40:07
Ilość wyświetleń:684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij