Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

Pisemna interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Bobrowo  25-06-2013r.

WÓJT GMINY

BOBROWO

 

Fn.310.1.2013

 

(........)

 

 

Pisemna interpretacja  indywidualna  przepisów prawa podatkowego

 

Wójt Gminy Bobrowo działając na  podstawie art.14j § 1 i § 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity  Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16-05-2013r. w sprawie  wydania interpretacji indywidualnej  przepisów prawa podatkowego  w zakresie podatku od nieruchomości odnośnie zastosowania wyłączenia  nieruchomości zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin

uznaje za  prawidłowe stanowisko strony zaprezentowane we wniosku z dnia  16-05-2013r., iż „wyłączenie z podatku od nieruchomości zawarte  w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12-01-1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ma zastosowanie do lokalu o pow. (...)m2 powierzchni użytkowej zajętego na potrzeby (...).”  

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14j § 1 ustawy  dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Wnioskiem z dnia 16-05-2013r. (...) zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji  przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Przepis prawa podatkowego będący przedmiotem interpretacji indywidualnej, to:  art. 2ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), który stanowi cyt: „ Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin , starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;”

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: (...) jest właścicielem nieruchomości lokalowej położonej w (...)  wspólnie z (...). Przedmiotowy lokal  do dnia 28-02-2013r.  zajęty był w całości na prowadzenie działalności gospodarczej (...). Od dnia 01-02-2013r. zawarto umowę najmu lokalu o pow. (...)m2 pomiędzy  (...) a (...). Umowa została zawarta na okres 10 lat i obowiązuje od dnia (...)r. do (...)r. W związku z powyższym (...) powołując się na treść art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych złożył korektę deklaracji w podatku od nieruchomości, w której wykazaną powierzchnię użytkową budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pomniejszył o powierzchnię użytkową lokalu wynajmowanego (...).

W związku z powyższym wnioskodawca zadał następujące pytanie:   Czy wynajmowanie części lokalu na potrzeby (...) korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości ?

Stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego przedstawia się następująco: W ocenie (...) analiza kompleksowa katalogu wyłączeń z podatku od nieruchomości zawarta w art.2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12-01-1991r. o podatkach i opłatach lokalnych określa,  że „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają  również nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin…” .  Zwolnienie to odnosi się więc także do przedstawionego stanu faktycznego.

Wnioskodawca wskazuje, że wyłączenie to ma zakres przedmiotowy, co oznacza, że jego funkcjonowanie nie wymaga, aby istniała tożsamość podatnika i podmiotu, który będzie wykorzystywał nieruchomości na potrzeby wskazane w tym przepisie( potrzeby organów JST oraz  zajęte na potrzeby urzędów. W rezultacie nie tylko majątek stanowiący własność JST będzie objęty tym wyłączeniem.  Jeśli więc budynki stanowiące własność przedsiębiorcy zostaną zajęte na potrzeby np. urzędu gminy , przedmiot ten będzie wyłączony z opodatkowania.

Powyżej przedstawione stanowisko podatnika w ocenie tutejszego organu podatkowego należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach opłatach lokalnych nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Kierując się podstawową zasadą prawa podatkowego, zgodnie z którą  przepisów dotyczących ulg, zwolnień i wyłączeń podatkowych nie należy interpretować rozszerzająco, winno się przyjąć , że wyłączenie nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości dotyczy tylko nieruchomości związanych ściśle z tymi organami, zajętych na ich potrzeby.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że lokal wynajmowany przez (...) od (...), wykorzystywany jako dodatkowe pomieszczenie biurowe (...), jest wyłączony spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie regulacji zawartej w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy i podatkach i opłatach lokalnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż przedmiotowy lokal stanowi część nieruchomości zajętej na potrzeby (...).

Niniejsza interpretacja  udzielona w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące na dzień wydania interpretacji  przez organ podatkowy i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Jednocześnie informuję, że niniejsza interpretacja  po usunięciu danych identyfikujących  wnioskodawcę zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

PUCZENIE

 Od niniejszej interpretacji przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy , za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowo . Skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Wójta Gminy Bobrowo, do usunięcia naruszenia prawa. Termin do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wynosi 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się  lub nie mógł się dowiedzieć o treści wydanej interpretacji. Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynosi 30 dni od d dnia doręczenia stronie odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ takiej odpowiedzi nie udzieli , w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa  

 

Wójt Gminy

mgr inż. Paweł Klonowski

 

 

Otrzymują:

1)      Adresat

2)      a/a

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Trędowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Trędowska
Data wprowadzenia:2013-06-27 10:47:51
Opublikował:Agnieszka Trędowska
Data publikacji:2013-06-27 10:48:04
Ostatnia zmiana:2013-06-27 10:48:12
Ilość wyświetleń:847
Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij