Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BOBROWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Bobrowo, dnia 11 marca 2013 r.

ZPGN.6840.2.2013

WÓJT GMINY BOBROWO,

 zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY BOBROWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

LP

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

OPIS NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

CENA [ZŁ]

1

obręb: Nieżywięć

dz. nr 149/5, pow. 531 m2

KW TO1B/00040255/7

Udział 4431/15599 w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym. Pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 44,31 m2 W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Nieżywięć zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XX/103/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r. Nr 122 poz. 1959, teren działki przeznaczony jest pod teren zabudowy usług nieuciążliwych 2U

13 840,00

2

obręb: Wądzyń

dz. nr 143/4, pow. 2414 m2

KW 31631

Lokal użytkowy (była świetlica wiejska) położony na poddaszu budynku mieszkalno – użytkowego Wądzyn 7. Lokal składa się z 2 pomieszczeń o powierzchni 7,7 m2 i 23,7 m2 Udział w części wspólnej 3140/25632

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem działalności usługowo – handlowej 31MN/U

13 240,00

3

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/7, pow. 2096 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

46 910,00

4

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/8, pow. 2145 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

48 000,00

5

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/9, pow. 2003 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

44 830,00

6

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/10, pow. 2004 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

44 850,00

7

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/12, pow. 2002 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

44 800,00

8

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/13, pow. 2804 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

62 750,00

9

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/14, pow. 2498 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

55 910,00

10

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/16, pow. 3395 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

74 110,00

11

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/17, pow. 2005 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

44 870,00

12

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/18, pow. 2007 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

44 920,00

13

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/19, pow. 2003 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

44 830,00

14

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/20, pow. 2042 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

45 700,00

15

obręb: Wądzyń

dz. nr 94/21, pow. 2049 m2

KW TO1B/00043246/2

nieruchomość niezabudowana położona w  Wądzyniu w otoczeniu  las i pola uprawne, niedaleko Jeziora Wądzyńskiego

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania gminy Bobrowo terenu sołectwa Wądzyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bobrowo Nr XXI/126/04 z dnia 29 grudnia 2004r. (ogłoszonego w Dz. Urz. woj. kujawsko – pomorskiego z 2005 r. Nr 17 poz. 258) teren przeznaczony pod mieszkalnictwo letniskowe 7 ML

45 860,00

                                                                                                                                                                           

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowo w okresie od dnia 12 marca 2013 r. do dnia 2 kwietnia 2013 r.

 

Uwagi :

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) lub odrębnych ustaw oraz byli właściciele w/w nieruchomości, pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy  mają pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli zaoferują cenę równą wartości tej nieruchomości ustaloną w sposób określony w art. 67  ustawy o gospodarce nieruchomościami  oraz jeżeli złożą wniosek  w terminie 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia wykazu tj do dnia 23 kwietnia 2013 r.

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Trędowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Trędowska
Data wprowadzenia:2013-03-12 12:35:44
Opublikował:Agnieszka Trędowska
Data publikacji:2013-03-12 12:36:02
Ostatnia zmiana:2013-03-12 12:36:05
Ilość wyświetleń:805
Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij